Žena ve svém cyklu

On-line kniha o daru menstruace a cykličnosti 

Může být menstruace pro dívku a ženu darem?

Tuto otázku jsem si také dříve pokládala, když mě nějaká žena přesvědčovala, jak je úžasné, že my ženy máme menstruaci a byla si svým názorem tak jistá. Nyní jí rozumím a ráda bych, aby i vy jste zažívaly podobné AHA momenty jako já a uviděly tu dokonalost a modrost našich těl.

Pohled na menstruaci se v průběhu staletí i posledních let velmi proměňuje. Dnešní dívky a ženy jsou mnohem více informovány o procesech, které se jim odehrávají v těle, ale už mají méně informací o tom, jak mohou menstruaci a její jednotlivé fáze využít ve svém denním životě.

 

Každá fáze má pro ženu hluboký význam a přínos. Žena není nevypočitatelná bytost, která se nedokáže ovládat a snadno podléhá výkyvům emocí.

Naopak. Vnímáním všech zákonitostí brzy zjistí, že emoce, pocity a stavy se opakují. Každou fázi můžeme využít pro jinou činnost a posílení našich schopností.

 

Ráda bych se s Vámi podělila o mé postřehy, sdílela moudrosti a zkušenosti jiných žen a předala Vám informace, které jsem si načetla a prostudovala.

Pojďme se tedy spolu vydat na poznávací cestu po ženském cyklu a dotněme se svatého grálu, jak je někdy ženské lůno nazýváno.

 

 

Žena je láska, protože...

taková žena působí velmi étericky, ale jistě, její chůze je ladná, ale pevná, její slova nezraňují, ale jsou plná lásky, její gesta královská, ale ne panovačná.

Žena dává lásku, protože sama láskou je.

Žena pečuje o sebe, svého muže, svou rodinu a muž jí to vrací ochranou a láskou.

Žena je jako Země plná protikladů. Je vášnivou milenkou i milující matkou, v jeden okamžik divokou řekou a za chvíli klidnou zátokou.

Když žena přijme všechny aspekty své ženskosti a nebojí se ukázat své city, stává se nádhernou bytostí.

 

S přijímáním a využíváním své cykličnosti se žena takovou krásnou a silnou ženou stává.