Přednášky ženy a jejich muže, rodinná centra a seberozvojová centra

 

Už od narození jsme součástí rodiny a společnosti. Učíme se komunikovat, poslouchat, vnímat, cítit, adekvátně reagovat na různé podněty a vjemy. Mohli bychom říci, že máme od dětství naučeno mnoho vzorců chování, která nám pomáhala žít v naší komunitě. Přesto je pro mnoho žen a mužů komplikované až nelehké spolu žít, respektovat se, naslouchat si.

Semináře, které pořádám se věnují ženám i jejich partnerům, vzorcům, naučeným obraným mechanismům, komunikaci i uvědomování si procesů, které probíhají v těle, mysli, našich vztazích.

Důležité je pochopení a následné aplikování ve vztahu k sobě, partnerovi, dětem, rodičům, své komunitě, profesi.

 

 

Přednášky pro firmy

Kvalita vztahů, partnerství, rodičovství, naše sebehodnota a vnímání sebe sama, se projevuje v zaměstnání i v našem postoji v podnikání.

Je skvělé, že je již mnoho uvědomělých firem, které se snaží maximálně podpořit lidi ve své společnosti a organizují pro ně vzdělávací přednášky, které se nezaměřují jen na budování byznysu, zvyšování produkce a efektivitu práce, ale stejně důležitý je pro ně jejich seberozvoj.

Pochopení a využití ženského cyklu v byznysu je jedním z důležitých témat, která moderní firma zpřístupňuje nejen ženám ale i jejich kolegům.