Už dlouho přemýšlím o tom, co je na světě nejsilnější a jsem přesvědčena o tom, že je to propojení ženského a mužského principu v nás, protože tak vstoupíme do středu, do jednoty.

A tak i vědomý vztah mezi mužem a ženou.

 

Možná vám to zní moc duchovně, ale zkuste si vybavit ženy, které jsou jemné, laskavé a pečující a zároveň rozhodné a akční a jdou za svými sny nebo muže, kteří zvládají řídit firmy, stát si za svým názorem, ale umí být něžní, pečující a soucitní partneři a otcové. 

Jak to udělali?

Propojili v sobě ženský a mužský princip!

Znají totiž své silné stránky i ty slabé a ví, v jakých situacích se přepnout víc do mužského módu a kdy do ženského.

Ženský a mužský princip se vzájemně doplňují a tvoří celkovou harmonii. Nejde o to, že by jeden byl lepší než druhý.

Interakce obou principů je tím klíčem k rovnováze ve světě a v nás samých. Tyto principy se týkají nejen fyzických aspektů světa, ale také emocí, myšlení a reakcí.

Pro koho je tedy tento webinář určen?

Pro ty, kteří:

 • touží po větší harmonii, rovnováze a pochopení jednotlivých principů v sobě.
 • chtějí ve vztahu prožívat důvěru a otevřenost
 • touží prohloubit intimitu. Pokud se ve vztahu ztratila vášeň a radost, propojení těchto principů vám může pomoci obnovit zájem o sebe navzájem a posílit váš vztah.
 • chtějí lépe porozumět partnerovi, a vlastně i sobě a svým reakcím.
 • se už nechtějí cítit zranitelní nebo svazovaní pocitem, že vše musí zvládnout.
 • i když nejsou ve vztahu, chtějí lépe pochopit sebe , polaritu vztahu i další aspekty harmonického partnerství.

 

 

Ve vesmíru není nic silnějšího než ženský a mužský princip, které jsou v rovnováze, v respektu a úctě, navzájem propojeny a sladěny, tvořící v hmotě z krásných myšlenek. 

 

 

 

 

 

Proč se přidat na tento webinář? 

 • Naučíte se propojovat racionální myšlení s intuicí, což povede k lepším rozhodnutím a řešením v každodenním partnerském životě.
 • Lépe porozumíte svému partnerovi, dětem i rodičům.
 • Objevíte svůj skrytý potenciál.
 • Zlepšíte svou schopnost naslouchat a porozumět druhému člověku.
 • Posílíte vzájemnou důvěru a intimitu. Nebudete se muset vymezovat a pochopíte tak lépe sebe tak i partnera.
 • Opět se zaměříme na sebehodnotu a sebelásku.
 • Ujasníte si, jaké principy používáte intuitivně a které byste potřebovali posílit.
 • Naučíte se využívat ženské principy k relaxaci a obnově energie, zatímco mužské principy vám pomohou zvládnout výzvy s klidem a sebejistotou.

 

Už nepotřebujete číst dál, protože už teď víte, že tento webinář je přesně to, co právě teď potřebujete.

Díky tomuto webináři pochopíte:

 

 • jaké jsou rozdíly mezi ženami a muži a jaký vliv má biologie a vzorce na naše reakce.
 • jak komunikovat, aby vás partner slyšel a vnímal.
 • co ochraňuje manželství a snižuje emocionální napětí.
 • jak vystoupit ze začarovaného kruhu obviňování, kritiky, pohrdání, boje, ponižování, obrany, ústupu.
 • proč ženy pořád něco řeší a muži raději utíkají?
 • proč ženy častěji říkají „nikdy", „vždycky" a proč je pro ně cesta cíl.

Když jsou v ženě a v muži v harmonii oba principy, jsou sebevědomí, znají svou hodnotu a přijímají se plně, se svou světlou i temnou stránkou.

Znají svá temná zákoutí,už je neděsí, naopak je přijali, zpracovali a pochopili, že díky nim jsou silnější a komplexnější. 

Žena s vyváženým mužským principem

si věří a je schopna stát pevně na vlastních nohou. Je nezávislá, dokáže se o sebe postarat a nebojí se přijímat vlastní rozhodnutí. Má tendenci být aktivní, směřovat k cílům a uskutečňovat své plány. Je motivovaná a energická, což se projevuje v jejím osobním i profesním životě.

Muž s vyváženým ženským principem

má tendenci být velmi empatický a soucitný. Dokáže se vcítit do pocitů a situací ostatních a má silnou schopnost naslouchat a poskytovat emocionální podporu. Preferuje spolupráci před soutěživostí. Věří v sílu týmu a společných úsilí místo individuálního úspěchu.

V rámci našeho semináře se podrobně seznámíte s fungováním ženských a mužských principů, které hrají klíčovou roli nejen v oblasti partnerství a rodičovství. Zaměříme se na to, jak mohou být tyto principy efektivně využity v profesním životě a podnikání. Prozkoumáme situace, ve kterých je vhodné upřednostnit jeden princip před druhým a naučíme vás, jak správně „pozvat“ tyto principy k aktivní spolupráci, aby přinášely co nejlepší výsledky.

Kdy a kde se seminář uskuteční?

                      Mníšek pod Brdy                                                    Teplice

25. května 2024

10 - 14 hodin

4. května 2024

10 - 14 hodin

Malý princ

Skalecká 124, Mníšek pod Brdy

Areál Lagerhaus

Závodní 1061/10, Teplice

Cena za seminář

Cena je 1.200 Kč, při platbě do 1. 5. je cena 1.080 Kč

Cena za seminář

Cena je 1.200 Kč, při platbě do 14. 4. je cena 1.080 Kč

Obsazenost

Abychom vytvořili pro vás bezpečné místo, počet míst je omezen na 13-15 žen.

Obsazenost

Abychom vytvořili pro vás bezpečné místo, počet míst je omezen na 13-15 žen.

 Kdyby vám chyběli některé informace,  napište mi nebo zavolejte na moje telefonní číslo 775 298 664 pro semináře v Mníšku pod Brdy  nebo organizátorce Dominice Klečkové 728 879 262 pro ty, které přijedou do Teplic.

Těším se na vás!

Jsem si jistá, že si společný čas užijeme.