ZKYSLÉ MLÉKO, MRTVÉ TELE A HŘÍCH SEBEUSPOKOJOVÁNÍ

 

V sobotu 8. 3. jsem měla v Teplicích seminář o ženské menstruaci Magie Luny a bylo opravdu hodně témat, která jsme otevřely.
Jedno téma s námi všemi hodně rezonovalo a to, že samotné ženy ale i společnost či různé náboženské komunity vnímají menstruující ženu jako nečistou žena.
Jedna žena zmiňovala, že byla mnoho let součástí náboženské sekty, kde sexualita, sebeuspokojování, menstruace, byly vnímány jako nečisté, hřích a tabu. Dotýkat se sebe sama bylo nepřijatelné, stejně jako rozvod nebo sex s někým mimo církev!

Zaměřila jsem se na toto téma a hledala podobný ekvivalent u mužů a zda v některé kultuře bylo nějaké tabu nebo dokonce hřích spojován s mužskou sexualitou a reprodukcí a nic jsem nenašla. Kdybyste na něco narazili, dejte mi vědět 😉

Vzpomněla jsem si, že když jsem byla ošetřovatelkou jedné staré paní v Německu, nesměla jsem během menstruace skoro nic vařit, aby jídlo nezkyslo a abych nic  nepřipálila. Teda to bych ještě připustila, protože během menstruace jsem dost zpomalená a dovedu si představit, že bych spálila i čaj. Nechápala jsem ale, jak to, že do mých dvaceti se nic nestalo a nebylo mi jasné, jakou mocí bych musela disponovat, aby mléko, víno mým pohledem zkyslo. Možná ale církev měla pravdu a žena je bytostí pekelnou a z dělohy vypouští sírové výpary, které způsobí takové nepříjemnosti a dokonce dokážou jen pohledem uhranout krávu, že porodí mrtvé nebo deformované tele.

Bohužel bylo, a stále je, mnoho mýtů a zvyků kolem „nečistoty“ a často týkají vyloučení z náboženských obřadů, modliteb a pro menstruaci se rituálně očistit.

Není snadné najít v dějinách lidstva období, kdy byla menstruující žena považována za bohyni, uctívána pro svoji plodnost, sexualitu a propojení s Matkou Zemí.

V Bibli, v patnácté kapitole knihy Leviticus (třetí kniha Starého zákona) se píše: „Když má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvavý výtok, bude v období svého krvácení nečistá sedm dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do večera. Všechno, na čem by ležela v období svého krvácení, bude nečisté, a všechno, na čem by seděla, bude nečisté.“ A možná i toto je důvod, proč ženám bylo v římskokatolické církvi zapovězeno stát se kněžkou. V hinduismu i v tradiční čínské kultuře byly ženy také považovány za nečisté a musely odejít ze svých domovů a vrátit se až po rituální očistě. Muslimská žena nemusí odříkávat každodenní modlitby, postit se, nesmí se ale dotýkat Koránu. Židovské učení říká, že žena je nečistá a musí na sedm dní odejít, neboť všeho, čeho se dotkne, bude také nečisté.

Vypadá to, že menstruující žena je oproti mužům slabá, nedokonalá a méněcenná. Otázkou je, zda ženy tento postoj ve společnosti samy nepodporují tím, že o „svých dnech“ nemluví, stydí se, nechtějí, aby si okolí myslelo, že jsou méně výkonné, nevyrovnané, nepředvídatelné, a že by kvůli menstruaci nemohly zastávat vysoké funkce nebo náročná povolání.

V jedné diplomové práci jsem se dočetla, že 94% žen ve věku 11-52 let se domnívá, že menstruujíce žena je společností považována za nečistou. Tato práce je z roku 2014 a účastnilo se jí 72 žen a dívek.

Musím říct, že my ženy musíme vládnout obrovskou mocí, když muži vytvořili tolik příkazů, zákazů, pravidel, aby ženy oslabili, ponížili, omezili. Můžeme říct, že „neznalost neomlouvá“, ale na druhou stranu je ženské tělo a ženský svět neuchopitelný i pro dnešní medicínu a odborníky a stále přicházejí s novými a novými objevy. Jeden z objevů je, že menstruační krev obsahuje kmenové buňky, které mohou v budoucnosti pomáhat při regeneraci různých tkání. Dokonce i samotné ženy o svém těle často vědí méně než o své odbornosti a práci. Jak je to možné, když jsme se svým tělem v kontaktu 24/7 a víme toho tak málo?

 

Jak vnímáte vy svou menstruaci a cykličnost? Máte v ní jasno, znáte své fáze, zesílené schopnosti, co cyklus ovlivňuje a jak ho doopravdy využít jako svůj vnitřní kompas?

Podívejte se na některé z knih o cyklu na e-shopu nebo přijeďte na seminář Magie Luny, který bude 27. 4. od 10-14.30 v Mníšku pod Brdy: https://www.veronikafeykren.cz/magie-luny/

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.